• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
    CEIDA
  • capacitar para a sostibilidade ambiental
  • sensibilizar sobre os problemas ambientais
  • coñecer para conservar o patrimonio natural
  • divulgar o coñecemento ambiental

Guía de Recursos RECIDA sobre agricultultura urbana, hortos de ocio e hortos escolares

Vostede está aquí

Guia Recursos RECIDA agricultura urbana

 

  • Coordina: Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente (CDAMA). Ayuntamiento de Zaragoza
  • Selección de recursos realizada por: Red de Centros de Información y Documentación Ambiental (RECIDA)
  • Descrición: En conmemoración ao 50 aniversario da Feira Internacional de Maquinaria Agrícola de Zaragoza (FIMA), do 10 ao 12 de febreiro de 2013 celebrouse o IV Congreso Nacional de Desenvolvemento Rural “Campo e Cidade: un Futuro Común” en Zaragoza, un punto de encontro, presentación e intercambio de experiencias, pero tamén de contidos e de recursos informativos. Por este motivo, a Rede de Centros de Información e Documentación Ambiental (RECIDA), á que pertence o Centro de Documentación Ambiental do CEIDA, editou esta Guía de Recursos e outros materiais informativos sobre agricultura urbana, hortos de ocio e horto escolar, para dar cobertura documental a este evento. A guía recolle unha importante selección de materiais sobre este ámbito que se atopan dispoñibles tanto para descarga a través de Internet como en formato físico nas diferentes bibliotecas ou centros de documentación participantes.
  • Ano de publicación: 2013

 

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio