• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
  CEIDA
 • capacitar para a sostibilidade ambiental
 • sensibilizar sobre os problemas ambientais
 • coñecer para conservar o patrimonio natural
 • divulgar o coñecemento ambiental

Interpretación do patrimonio para comunicar mellor: Técnicas para conectar intelectual e emocionalmente ao visitante

Vostede está aquí

Curso Interpretacion do Patrimonio para Comunicar Mellor CEIDA
Data
mércores, 23 Novembro, 2016 a domingo, 27 Novembro, 2016
Horario

O curso ten unha duración de 30 horas e se desenvolverá no seguinte horario:

 • Mércores 23 novembro: 16.30 - 20 h.
 • Xoves 24, venres 25 e sábado 26 novembro: 10 - 14 h. / 16 - 19.30 h.
 • Domingo 27 novembro: 10 - 14 h.
Lugar

Castelo de Santa Cruz (Oleiros)

Organiza

CEIDA

Obxectivos

Xeral:

 • Coñecer novos enfoques e actualizacións da interpretación como estratexia de comunicación do patrimonio natural e cultural en entornos non formais.

Específicos:

Ao final do curso, os participantes serán capaces de:

 • Analizar o recurso, identificando conceptos tanxibles e intanxibles.

 • Empregar a metodoloxía T.O.R.A. (Sam Ham) para elaborar mensaxes interpretativas.

 • Desenvolver produtos interpretativos secuenciais e non secuenciais aplicando o "Proceso da Interpretación".

 • Aplicar técnicas creativas para transmitir mensaxes con emoción e efectividade.

Dirixido a
 • Persoas que traballen ou desexen traballar na interpretación e presentación do patrimonio ao público en espazos naturais, medio urbano, sitios históricos, xacementos e museos (educadores, guías, monitores...).
 • Profesionais e estudantes nos ámbitos do turismo, xestión cultural e medio ambiente.

O curso está HOMOLOGADO ademáis para Guías de Turismo de Galicia

Metodoloxía

Se empregará a metodoloxía de obradoiro teórico-práctico. As sesións teóricas estarán apoiadas con ilustracións. As actividades prácticas se realizarán en pequenos grupos, e estarán enfocadas a aplicar conceptos, técnicas e procedementos de interpretación a recursos patrimoniais.

Imparte
 • Jorge Morales Miranda, consultor en Interpretación do Patrimonio
 • María Elvira (Mavi) Lezcano González, Escola Universitaria de Turismo (CENP)
Contidos
 • A Interpretación do Patrimonio (IP) para xerar actitudes nos visitantes.
 • Obxectivos básicos, definicións e principios da IP.
 • Os tres piares que sustentan a IP: o recurso, os destinatarios e as técnicas.
 • Características do público non cautivo.
 • O recurso a interpretar:
  • O "potencial interpretativo": onde facer ou non facer interpretación?
  • Atributos tanxibles e conceptos intanxibles para conectar intelectual e emocionalmente cos visitantes.
 • A metodoloxía T.O.R.A. para “provocar o pensamento":
  • Comunicación temática, ordenada, relevante e amena.
  • Características das "mensaxes interpretativas".
  • Deseño de mensaxes interpretativas directas (relevantes) e centradas nunha idea principal (tema).
 • Interpretación Secuencial (atendida por persoal) e Interpretación Non secuencial (non atendida).
 • O Proceso da Interpretación para deseñar produtos interpretativos:
  • Aplicación do proceso a un caso hipotético.
 • Percorridos interpretativos guiados.
 • Señais e carteis interpretativos.
 • Exhibicións interpretativas.
 • Como pode a IP transmitir emocións?
  • Patrimonios que transmiten emocións/mensaxes que transmiten emocións.
 • Romper cos convencionalismos ao presentar o patrimonio ao público.
  • Ideas para pensar o patrimonio desde outra perspectiva.
Inscrición
 • Xeral: 95 €
 • Estudantes e desempregados: 75 €

Prazas limitadas por rigurosa orde de solicitude

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio