• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
    CEIDA
  • capacitar para a sostibilidade ambiental
  • sensibilizar sobre os problemas ambientais
  • coñecer para conservar o patrimonio natural
  • divulgar o coñecemento ambiental

Resolución de Conflitos: Habilidades e Metahabilidades para Facilitar en Equipos e Organizacións (Módulo 5 Facilitación Grupos)

Vostede está aquí

Resolucion de Conflitos Curso Basico Facilitacion CEIDA
Data
venres, 9 Maio, 2014 a domingo, 11 Maio, 2014
Horario
  • Venres 9 : 16 - 20 h.
  • Sábado 10: 10 - 14 h. / 16 - 20 h.
  • Domingo 11: 10-14 h.
Lugar

Castelo de Santa Cruz (Oleiros)

Organiza

CEIDA

Colabora

Instituto de Facilitación y Cambio (IIFAC-E), ALTEKIO Soc Coop.

Dirixido a

Todas as persoas interesadas en desenvolver e potenciar as súas habilidades relacionadas co traballo con grupos, equipos de traballo, colectivos e organizacións.

Imparte

César Fernández e Concepción Piñeiro. IIFACE e ALTEKIO Soc Coop.

Descrición

Os conflitos son naturais e poden ser creativos e produtivos. Pero sen facilitación, os conflitos son custosos. Repítense, escalan e minan a nosa resolución e o espírito de equipos e organizacións. Neste curso distinguiremos as diferentes dinámicas do conflito e aprenderemos a intervir a diferentes niveis (individual, de relación, grupal). Enfocarémonos no traballo interno que cómpre facer dende o rol de facilitador para descubrir o potencial creativo dentro do conflito e atopar intervencións para a súa resolución.

Inscrición

Matrícula

80 €

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio