• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
  CEIDA
 • capacitar para a sostibilidade ambiental
 • sensibilizar sobre os problemas ambientais
 • coñecer para conservar o patrimonio natural
 • divulgar o coñecemento ambiental

Cara a xestión integral das ZEPA mariñas do noroeste da Península Ibérica - ÁRTABRO2

Vostede está aquí

Cara a xestión integral das ZEPA mariñas do noroeste da Península Ibérica - ÁRTABRO2

Este proxecto conta co apoio da Fundación Biodiversidad, do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través do Programa pleamar do FEMP

         

Descrición xeral do proxecto

A costa galega é un dos lugares do planeta nos que de maneira máis obvia conflúen actividades como a pesqueira, marítima, portuaria ou turística cunha rica biodiversidade e, ao mesmo tempo, cun importante historial de catástrofes ambientais no medio mariño. En concreto, este territorio posúe unha especial relevancia para a conservación das poboacións europeas e globais dun importante número de especies ameazadas, protexidas a nivel legal mediante a declaración de divesas Zonas de Especial Protección para as Aves (ZEPA) no medio mariño e litoral.

O proxecto ÁRTABRO 2 xurde como unha segunda fase do proxecto  ÁVES ÁRTABRAS,  desenvolvido polo CEIDA durante o ano 2019, e que pretendía sentar as bases para a declaración dunha ZEPA para a conservación da poboación de cormorán moñudo, as concentracións de pardela balear e o paso migratorio de aves mariñas no territorio do Golfo Ártabro. Esta ZEPA estaría situada entre outras dúas existentes, o Espazo Marino da Costa da Morte e o Espazo Marino da Costa de Ferrolterra-Valdoviño, conectándoas nunha grande área mariña protexida no noroeste da Península Ibérica, moi próxima tamén á ZEPA Espazo Marino de Punta Candelaria, Ría de Ortigueira e Estaca de Bares, e abarcando así grande parte da costa da provincia da Coruña. O obxectivo de ÁRTABRO 2 é, por tanto, contribuír á conservación das aves mariñas de Europa a través da xestión integral dos espazos mariños Natura 2000.

Obxectivos específicos
 • Mellorar o coñecemento científico das poboacións de aves mariñas presentes no Golfo Ártabro e as ZEPA mariñas da provincia de A Coruña, e do seu estado de conservación.
 • Identificar os principais impactos sobre as aves mariñas e os seus hábitas neste territorio.
 • Avaliar a incidencia da mortalidade en artes de pesca e neste territorio.
 • Propoñer medidas de conservación e xestión das poboacións de aves mariñas e dos seus hábitats.
 • Coñecer e divulgar entre o colectivo de pescadores e a sociedade en xeral boas prácticas en materia de compatibilización de pesca e conservación de aves mariñas, así como a importancia da conservación da biodiversidade mariña.
 • Facilitar a participación social, especialmente do sector pesqueiro, na  toma de decisións sobre a xestión do medio mariño.
 • Propoñer medidas de xestión integral do  medio mariño neste territorio, en especial en relación ao tráfico marítimo, pesca e uso público.
Período de execución

2020-2021

Accións a desenvolver

 

NOTAS DE PRENSA

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio