• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
    CEIDA
  • capacitar para a sostibilidade ambiental
  • sensibilizar sobre os problemas ambientais
  • coñecer para conservar o patrimonio natural
  • divulgar o coñecemento ambiental

Informe 'Xestión integral das ZEPA mariñas do noroeste da Península Ibérica"

Vostede está aquí

Informe 'Xestión integral das ZEPA mariñas do noroeste da Península Ibérica"

 

Ao longo de 2021 o CEIDA executou o proxecto  "Cara a xestión integral das ZEPA mariñas do noroeste da Península Ibérica - ÁRTABRO2",  co apoio da  Fundación Biodiversidad,  do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través do Programa pleamar cofinanciado polo FEMP. 

Como resultado dos traballos científicos realizados para avanzar no coñecemento das poboacións de aves mariñas do Golfo Ártabro e dun proceso social participativo, xurden estos documentos que pretende contribuír á conservación das aves mariñas de Europa a través da xestión integral dos espazos mariños Natura 2000.

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio