• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
    CEIDA
  • capacitar para a sostibilidade ambiental
  • sensibilizar sobre os problemas ambientais
  • coñecer para conservar o patrimonio natural
  • divulgar o coñecemento ambiental

Actividades dirixidas a centros educativos

Vostede está aquí

O CEIDA está comprometido coa educación ambiental de todos os sectores sociais e articula, para acadar esta fin, unha serie de programas de educación e sensibilización ambiental dirixidos a toda a cidadanía. Entre os principais destinatarios se atopan os centros educativos de toda a Comunidade Autónoma de Galicia, que ano tras ano participan nas diversas actividades que o equipo de educadores do CEIDA deseña segundo as caracteristicas e particularidadesdes de cada centro. Pola súa traxectoria e ubicación, traballa especialmente a prol da protección das nosas costas, tendo o medio mariño e o litoral unha especial relevancia nas súas actividades didácticas. 

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio