• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
  CEIDA
 • capacitar para a sostibilidade ambiental
 • sensibilizar sobre os problemas ambientais
 • coñecer para conservar o patrimonio natural
 • divulgar o coñecemento ambiental

Afronta o Reto: Loita contra a Emerxencia Climática (Programa Para unha Transición Ecolóxica)

Vostede está aquí

Afronta o Reto: Loita contra a Emerxencia Climática
Organiza
 • CEIDA
 • Deputación da Coruña
Obxectivo xeral

A emerxencia climática é probablemente un dos maiores retos ao que nos temos que enfrontar. Xa estamos a comprobar como se están a cumprir os peores escenarios previstos hai tempo por investigadores e expertos. En xaneiro de 2020 o goberno declarou a emerxencia climática e ambiental, en resposta ó consenso da comunidade científica, a cal reclama accións urxentes para salvagardar o medio ambiente. Pese a isto, a sensación é que a cidadanía continúa allea a este problema e non estamos a mudar nin os nosos hábitos e moito menos os nosos comportamentos.

O programa “Para unha Transición Ecolóxica”, desenvolvido co apoio da Deputación da Coruña, pretende sensibilizar sobre o futuro que nos agarda de non combater a emerxencia climática, e concienciar dende os centros escolares; posto que a comunidade escolar non está formada só por nenas e nenos, senón tamén por pais, profesorado, persoal non docente, etc. Isto ofrece a oportunidade de converterse en laboratorios de posta en marcha de novas medidas de sustentabilidade e cooperación.

Obxectivos específicos
 • Entender as problemáticas das cales deriva a emerxencia climática e como esta nos afecta.
 • Dar a coñecer os escenarios futuros nos que nos poderiamos atopar de non comezar a actuar de contado.
 • Coñecer as ferramentas que posuímos para mitigalo e revertelo individualmente e como sociedade.
Dirixido a

Alumnas e alumnos de último ciclo de Educación Primaria (5º e 6º) e alumnado de todos os ciclos de Educación Secundaria Obrigatoria (1º-4º ESO), Bacharelato e Formación Profesional de toda a provincia da Coruña.

Actividades

As actividades dirixidas aos escolares pretenden, co uso de metodoloxías activas, provocar a aprendizaxe vivencial e contextualizada, onde a parte construtiva e emocional ten unha grande importancia; non se trata dunha mera transmisión de coñecementos. Con este fin, utilízanse ferramentas para a reflexión e a innovación educativa relacionadas co estudo do medio ambiente e da contorna natural.

As actividades educativas destinadas aos centros educativos están vinculadas ó currículo escolar, polo que é convinte organizar a actividade previamente cos/coas profesores/as e completala con accións previas e posteriores na aula.

O programa inclúe dúas sesións coas seguintes actividades:

 • Primeira sesión:
  • Actividade no centro educativo sobre a problemática da emerxencia climática. Presentación breve onde se expón de maneira sinxela e amena as causas e consecuencias do cambio climático, as súas evidencias en Galicia, adquirir conciencia do noso impacto persoal e como podemos adaptarnos ou tentar mitigar os seus efectos.
  • Duración: 50 minutos.
 • Segunda sesión:
  • Obradoiro sobre a pegada ecolóxica, onde cada alumno/a calculará a súa pegada mediante un sinxelo test onde recollerán datos sobre a súa vida cotiá,  farase un debate en base aos resultados obtidos por cada un e poñerase en valor a importancia de minimizala.
  • Duración: 50 minutos.
Contidos
 • Todo está conectado:
  • A terra é un enorme invernadoiro, que é o cambio climático?
  • Clima e medio ambiente van da man.
  • A importancia da auga na Terra.
 • A Terra quéntase cada vez máis:
  • Fai máis calor ca nunca.
  • A cantidade de gases de efecto invernadoiro é alarmante.
  • Cada minuto perde o planeta.
 • Atención: non respirar!
 • As consecuencias dunha terra máis quente e contaminada:
  • Vento, tormentas, furacáns e cidades – asador.
  • As aves migratorias están perdendo o norte...
 • E en Galicia... aféctanos?
  • Evidencias de que as cousas non van ben.
  • Impactos. Que podería pasar?
 • Que podemos facer para mitigalo e remedialo?
  • Non nos poñamos escusas!
  • Medir implica coñecer.
  • Que podes facer ti? Todos xuntos podemos paralo.
Período de realización

As actividades desenvolveranse durante o curso escolar 2022-2023.

PROTOCOLO COVID

A actividade adaptarase en todo momento ás indicacións hixiénico-sanitarias relacionadas coa xestión da COVID-19:

 • As actividades realizaranse de maneira independente para cada un dos grupos constituídos e convivintes habitualmente no centro educativo.
 • O equipo educativo desprazado polo CEIDA empregará máscara en todo momento, realizará unha medición de temperatura previa á actividade e procederá a unha correcta desinfección de mans antes e despois de cada actividade, mediante medios propios.
 • O equipo educativo manteranse en todo momento situado na parte dianteira da aula, mantendo en todo momento a distancia de seguridade co alumnado e procedendo ao remate da actividade á desinfección de todos os materiais empregados na aula.
 • As actividades desenvoltas durante a actividade non implicarán contacto entre educadoras e alumnado, manténdose este en todo momento nos seus postos de traballo habituais na aula.
 • Evitarase o uso de materiais compartidos, ou empregaranse en todo caso unicamente materiais de fácil desinfección entre cada actividade.
 • A actividade adaptarase en todo momento ás indicacións do centro educativo en materia COVID-19 e ás normas existentes.
 • A actividade suspenderase ou adiarase no caso da aparición de síntomas tanto no grupo de alumnado como na plantilla do CEIDA, así como nos supostos indicados na normativa ao respecto ou polo centro educativo. O CEIDA contactará co centro educativo o día anterior para confirmar esta ausencia de síntomas e a dispoñibilidade para a visita.
Material complementario
 • Exposición itinerante "Emerxencia climática, feitos e datos” + unidade didáctica asociada á mesma, dispoñible en préstamo.  Máis información
 • Guía de Recursos Educativos sobre Emerxencia climática, elaborada pola Biblioteca e Centro de Documentación Ambiental do CEIDA, xunto á Rede de Centros de Información e Documentación Ambiental de todo o estado (RECIDA), que inclúe recursos dispoñibles en formato físico que se atopan en préstamo no centro e materiais electrónicos que se poden descargar directamente dende a Rede.   Descargar guía
Solicitudes
 • As solicitudes deberán enviarse a través do formulario.
 • Máis información sobre este programa:  educacion@ceida.org  -  981 630 618

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio