• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
  CEIDA
 • capacitar para a sostibilidade ambiental
 • sensibilizar sobre os problemas ambientais
 • coñecer para conservar o patrimonio natural
 • divulgar o coñecemento ambiental

Pequenos xestos que implican unha gran solución. O lixo mariño (Programa para unha Transición Ecolóxica)

Vostede está aquí

Pequenos xestos que implican unha gran solución. O lixo mariño (Programa para unha Transición Ecolóxica)
Organiza
 • CEIDA
 • Deputación da Coruña
Obxectivo xeral

A actual sociedade de consumo na que estamos a vivir leva da man unha xeración de residuos en cantidades intolerables para o noso planeta. Estes residuos ameazan de xeito moi intenso os ecosistemas terrestres e mariños, por non falar da saúde humana. A meirande parte dese lixo acaba por chegar ós océanos, provocando problemáticas ambientais moi graves que ainda hoxe en día pasan desapercibidas para a maioría da poboación: a súa persistencia no medio, os danos físicos en animais e plantas, os microplásticos, etc., polo que resulta imprescindible mitigalo e revertelo.

Co programa “Para unha Transición Ecolóxica” desenvolvido co apoio da Deputación da Coruña pretendemos que a comunidade escolar recoñeza estes problemas, recapacite e comprenda que con pequenos xestos no noso día a día podemos influír poderosamente na redución dos residuos que xeramos, de cara a ter un futuro sostible.

Obxectivos específicos
 • Identificar esta problemática e as súas causas, sendo capaz de entendela, e ollala de xeito crítico.
 • Coñecer os impactos negativos que xeran as nosas actividades cotiás na xeración de residuos.
 • Traballar e implicarse no desenvolvemento das posibles solucións que nos poden levar a unha mitigación e corrección deste grave problema ambiental.
Dirixido a

Alumnas e alumnos de último ciclo de Educación Primaria (5º e 6º) e alumnado de todos os ciclos de Educación Secundaria Obrigatoria (1º-4º ESO), Bacharelato e Formación Profesional de toda a provincia da Coruña.

Actividades

As actividades dirixidas aos escolares pretenden, co uso de metodoloxías activas, provocar a aprendizaxe vivencial e contextualizada, onde a parte constructiva e emocional ten unha gran importancia; non se trata dunha mera transmisión de coñecementos.  Con este fin utilízanse ferramentas para a reflexión e a innovación educativa relacionadas co estudo do medio ambiente e da contorna natural.

As actividades educativas destinadas aos centros de ensino están vinculadas ó currículo escolar, polo que e convinte organizar a actividade previamente cos/coas profesores/as e completala con accións previas e posteriores na aula.

O programa inclúe as seguintes actividades:

 • Primeira sesión:
  • Actividade no centro educativo sobre a problemática do lixo mariño. Presentación breve onde se expón de maneira sinxela e amena as causas e consecuencias do problema dos residuos nos océanos, en particular dos plásticos dun só uso, adquirir conciencia do noso impacto persoal e como podemos reducir ou tentar mitigar os seus efectos.
  • Duración da charla: 50 minutos.
 • Segunda sesión, con dúas opcións:
  • Opción 1:
   • Revisión do estado dunha praia e limpeza: Visita a unha praia cercana ao centro educativo onde realizamos un inventariado dos residuos que podemos atopar na praia, anotando nunha ficha o tipo e cantidade de cada un deles. Ó remate calculando o seu peso e traballándoo en base ao común que pode ser cada tipo de residuo, os que poden sorprender, etc. 
   • Duración: 1 hora e media – 2 horas.
  • Opción 2:
   • Obradoiro de Crebeirxs: Actividade onde levamos á aula o material que se pode atopar nunha praia e, mediante unha breve presentación, trataremos de chegar á súa orixe, ó seu uso, por qué acabou no mar, por qué non se xestionou correctamente, que outras alternativas teríamos,... Debater sobre o “greenwashing” e as posibilidades que temos para levar a cabo a loita contra esta problemática.
   • Duración: 50 minutos.
Contidos
 • A cultura oceánica
 • Os mares e océanos: imprescindibles no presente, pero tamén para o noso futuro.
 • Problemáticas que afectan aos océanos:
  •  Cambio climático.
  •  Sobrepesca e perda de biodiversidade.
  •  Explotación industrial.
  •  Os residuos: Lixo mariño.
 • Impactos do lixo mariño:
  • Impactos ambientais.
  • Impactos socioeconómicos.
 • Que podemos facer...porque si que podemos facer!
Período de realización

As actividades desenvolveranse durante o curso escolar 2022-2023.

Protocolo COVID

A actividade adaptarase en todo momento ás indicacións hixiénico-sanitarias relacionadas coa xestión da COVID-19:

 • As actividades realizaranse de maneira independente para cada un dos grupos constituídos e convivintes habitualmente no centro educativo.
 • O equipo educativo desprazado polo CEIDA empregará máscara en todo momento, realizará unha medición de temperatura previa á actividade e procederá a unha correcta desinfección de mans antes e despois de cada actividade, mediante medios propios.
 • O equipo educativo manteranse en todo momento situadas na parte dianteira da aula, mantendo en todo momento a distancia de seguridade co alumnado e procedendo ó remate da actividade á desinfección de todos os materiais empregados na aula.
 • As actividades desenvoltas durante a actividade non implicarán contacto entre educadoras e alumnado, manténdose este en todo momento nos seus postos de traballo habituais na aula.
 • Evitarase o uso de materiais compartidos, ou empregaranse en todo caso unicamente materiais de fácil desinfección entre cada actividade.
 • A actividade adaptarase en todo momento ás indicacións do centro educativo en materia COVID-19 e ás normas existentes.
 • A actividade suspenderase ou adiarase no caso da aparición de síntomas tanto no grupo de alumnado como na plantilla do CEIDA, así como nos supostos indicados na normativa ao respecto ou polo centro educativo. O CEIDA contactará co centro educativo o día anterior para confirmar esta ausencia de síntomas e a dispoñibilidade para a visita.
Material complementario
 • Guía de Recursos Educativos sobre Lixo Mariño, elaborada pola Biblioteca e Centro de Documentación Ambiental do CEIDA, que inclúe recursos dispoñibles en formato físico que se atopan en préstamo no centro, e materiais electrónicos que se poden descargar directamente dende a Rede.   Descargar guía
 • Maletas mariñeiras: explorando os océanos, dispoñibles en préstamo, que inclúen guías informativas e libros ilustrados co fin de dar a coñecer e promover a cultura mariña e o coñecemento dos océanos na comunidade educativa.    Máis información
 • Exposición itinerante 'Coidando o noso mar', dispoñible en préstamo.    Máis información
 • Exposición itinerante 'Áreas Mariñas Protexidas', dispoñible en préstamo.     Máis información
Solicitudes
 • As solicitudes deberán enviarse a través do formulario.
 • Máis información sobre este programa:  educacion@ceida.org  -  981 630 618

 

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio