• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
  CEIDA
 • capacitar para a sostibilidade ambiental
 • sensibilizar sobre os problemas ambientais
 • coñecer para conservar o patrimonio natural
 • divulgar o coñecemento ambiental

Un novo mundo por descubrir: os espazos naturais protexidos da provincia da Coruña (Programa Para unha Transición Ecolóxica)

Vostede está aquí

Un novo mundo por descubrir: os espazos naturais protexidos da provincia da Coruña (Programa Para unha Transición Ecolóxica)
Organiza
 • CEIDA
 • Deputación da Coruña
Obxectivo xeral

A provincia da Coruña conta con dous parques naturais: o Parque Natural Fragas do Eume e o Parque Natural Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán, e unha Reserva da Biosfera, a Reserva de Biosfera Mariñas Coruñas e Terras do Mandeo. Estes espazos a meirande parte das veces son descoñecidos pola poboación da mesma provincia, incluso polas persoas que viven en Concellos ubicados no seu interior.

O programa 'Para unha Transición Ecolóxica', desenvolvido co apoio da Deputación da Coruña, pretende poñer en valor nos centros educativos da provincia da Coruña a importancia e valores destes espazos naturais protexidos, mediante actividades que permiten aos participantes enmarcados na súa contorna xeográfica, establecer vínculos afectivos co medio, reforzar a visión respectuosa co entorno e adquirir actitudes e comportamentos cara á súa protección e conservación.

Obxectivos específicos
 • Coñecer o patrimonio natural e cultural que albergan estes espazos, así como o seu valor ambiental xeral a través da historia.
 • Analizar os recursos que amosa e o valor que aportan estas figuras ao territorio e á poboación local de cada un dos Parques Naturais e da Reserva da Biosfera.
 • Entender as problemáticas ambientais ás que están sometidos estes espazos en busca do coidado e mantemento dos mesmos.
Dirixido a

Alumnas e alumnos de último ciclo de Educación Primaria (5º e 6º de Primaria) e alumnado de todos os ciclos de Educación Secundaria Obrigatoria (1º-4º ESO), Bacharelato e Formación Profesional de toda a provincia da Coruña.

Actividades

As actividades dirixidas aos escolares pretenden, co uso de metodoloxías activas, provocar a aprendizaxe vivencial e contextualizada, onde a parte constructiva e emocional ten unha gran importancia; non se trata dunha mera transmisión de coñecementos.  Con este fin utilízanse ferramentas para a reflexión e a innovación educativa relacionadas co estudo do medio ambiente e da contorna natural.

As actividades educativas destinadas aos centros de ensino están vinculadas ó currículo escolar, polo que e convinte organizar a actividade previamente cos/coas profesores/as e completala con accións previas e posteriores na aula.

O programa inclúe dúas sesións coas seguintes actividades:

 • Primeira sesión:
  • Actividade no centro educativo sobre un dos espazos naturais protexidos da provincia da Coruña. Presentación breve onde se expón de maneira sinxela e amena as características dun espazo natural protexido, a importancia dunha figura de protección, a riqueza do seu patrimonio natural e cultural, os principais problemas ambientais que sofren e a forma que temos entre todos de poder axudar a protexelos.
  • Duración: 50 minutos.
 • Segunda sesión:
  • Ruta guiada polo espazo escollido: Parque Natural das Fragas do Eume, Parque Natural do complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de carregal e Vixán, ou Reserva da Biosfera das mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo (esta última, con dúas opcións: Monumento Natural da Costa de Dexo ou Illa e Castelo de Santa Cruz).
  • Duración: 2 horas e media – 3 horas (según o percorrido).

                   * En caso de escoller a opción 'Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo: Illa de Santa Cruz', a duración do roteiro será de 1 hora e 30 min

Contidos
 • Que é un espazo natural protexido? E unha reserva da biosfera? Por que?
 • Situación do espazo. Importancia e valores dos mesmos.
  • Valores naturais: fauna, flora, xeoloxía, relevo, paisaxe.
  • Valores sociais: cultura, tradición, historia, aproveitamento.
 • Problemáticas ambientais dos espazos. Propostas e medidas para a súa conservación e aproveitamento.
Período de realización

As actividades desenvolveranse duranteo curso escolar 2022-2023.

Protocolo COVID

A actividade adaptarase en todo momento ás indicacións hixiénico-sanitarias relacionadas coa xestión da COVID-19:

 • As actividades realizaranse de maneira independente para cada un dos grupos constituídos e convivintes habitualmente no centro educativo.
 • O equipo educativo desprazado polo CEIDA empregará máscara en todo momento, realizará unha medición de temperatura previa á actividade e procederá a unha correcta desinfección de mans antes e despois de cada actividade, mediante medios propios.
 • O equipo educativo manteranse en todo momento situadas na parte dianteira da aula, mantendo en todo momento a distancia de seguridade co alumnado e procedendo ó remate da actividade á desinfección de todos os materiais empregados na aula.
 • As actividades desenvoltas durante a actividade non implicarán contacto entre educadoras e alumnado, manténdose este en todo momento nos seus postos de traballo habituais na aula.
 • Evitarase o uso de materiais compartidos, ou empregaranse en todo caso unicamente materiais de fácil desinfección entre cada actividade.
 • A actividade adaptarase en todo momento ás indicacións do centro educativo en materia COVID-19 e ás normas existentes.
 • A actividade suspenderase ou adiarase no caso da aparición de síntomas tanto no grupo de alumnado como na plantilla do CEIDA, así como nos supostos indicados na normativa ao respecto ou polo centro educativo. O CEIDA contactará co centro educativo o día anterior para confirmar esta ausencia de síntomas e a dispoñibilidade para a visita.
Material complementario
 • Exposición itinerante 'Galicia, biodiversidade', dispoñible en préstamo.    Máis información
 • Exposición itinerante 'Galicia, conservando a natureza', dispoñible en préstamo.    Máis información 
 • Exposición itinerante 'Descubre a Rede Natura 2000 en Galicia', dispoñible en préstamo.    Máis información
 • Exposición itinerante 'Reservas de biosfera', dispoñible en préstamo.    Máis información 
 • Maletas naturalistas: coñecendo o noso patrimonio natural, dispoñibles en préstamo, que inclúen guías de flora, fauna, fungos... para coñecer o patrimonio natural máis próximo.    Máis información
Solicitudes

As solicitudes deberán enviarse a través do formulario.

Máis información sobre este programa:  educacion@ceida.org  -  981 630 618

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio